Керуючись у своїй діяльності принципом поваги до споживача, залучаючи необхідні фінансові, матеріально-технічні ресурси, науково-технічну підтримку, кваліфікований персонал і спираючись на досвід роботи, ми гарантуємо своїм Замовникам високу якість послуг, що надаються з проектування і будівництва об’єктів промислового, цивільного і інфраструктурного призначення.

У 2015 році Група компаній «Альтіс» сертифікувала систему менеджменту якості відповідно до вимог міжнародного стандарту. Бюро Міжнародної Сертифікації видало сертифікат відповідності ISO 9001 (Сертифікат на систему менеджменту якості No SIC.02.062.1358 від 17.06.2015).

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЯКОСТІ

  • орієнтація і швидка адаптація до потреб ринку будівельної галузі;
  • стратегічний підхід до управління;
  • прийняття ефективних рішень;
  • забезпечення гарантованої якості;
  • постійне поліпшення діяльності Групою компаній «Альтіс» на всіх рівнях і напрямках;
  • відкритість у всіх сферах діяльності.

Ефективне функціонування і постійне поліпшення системи менеджменту якості охоплює всі процеси, рівні управління та персонал. Основою для постійного покращення якості є система зворотного зв’язку з Замовниками та постачальниками.

Наші співробітники, розділяючи основні ідеї та принципи політики в сфері якості, роблять все можливе для того, щоб компанія займала одне з провідних місць на українському ринку будівельних послуг.