Строительство нового корпуса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет»

В связи с повышенным интересом общественности к процессу строительства нового корпуса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет», ниже приведена краткая информация о ходе строительства и состоянии здания на сегодняшний день.

І. ТЕНДЕРНА ПРОЦЕДУРА

На етапі тендеру замовник надавав тендерне завдання у вигляді відомості обсягів робіт. До наданих специфікацій замовнику було надано запити відносно того, що матеріали надані в специфікації не мають логічного принципу підготовки, не відповідають комплектності для виконання завершених комплексів робіт, відсутні вимоги або чіткі артикули матеріалів та обладнання. Крім того, було надано запит, щодо надання проектної документації для підготовки тендерної пропозиції. Проектна документація не була надана замовником для розгляду, відповідь на всі питання – вести розрахунки суто по наданих специфікаціях. Потрапити на об’єкт не дозволялось.

Тендерна пропозиція підготовлена на основі завдання на суму 389 979 563,79 грн з ПДВ склала договірну ціну підписаного договору.

Термін виконання робіт, згідно тендерної процедури – 25.12.2015р. Враховуючи затримки в проведені тендеру, акцептування тендерної пропозиції відбулося – 27.10.2015р. Дата підписання угоди – 09.11.2015р.

Основною проблемою проведеного тендеру є неможливість ввести об’єкт чи його частину в експлуатацію, або повністю завершити певний конструктив чи блок будівлі відповідно до обсягів робіт, наданих в тендерній специфікації/завданні.

ІІ. ІСНУЮЧИЙ СТАН БУДІВЛІ

Після проведення тендеру було надано можливість відвідати об’єкт. Після огляду будівлі стала очевидною необхідність поглибленого огляду, обстеження та дослідження конструкцій будівлі і змонтованих інженерних мереж перед початком виконання нових робіт.

З часу припинення будівництва (близько двох років тому) об’єкт знаходився в незаконсервованому стані. Роботи, що на той час виконувалися не були повністю завершені. В першу чергу це стосується покрівлі та стінових конструкцій, оскільки контур будівлі залишався не закритим і будівля піддавалася діям атмосферних впливів.

Роботи на об’єкті почали з оцінки технічного стану елементів конструкцій будівлі та інженерних систем. Сформовано робочі групи (комісії) в складі представників замовника, генпроектувальника та генпідрядника за напрямками: покрівля, фасади, парапети, внутрішнє оздоблення, внутрішні інженерні мережі. В процесі роботи комісій складаються дефектні акти з зазначення обсягів робіт, які підлягають демонтажу в зв’язку з непридатністю до подальшої експлуатації.

За результатами роботи комісій встановлено наступне:

1. Покрівля – роботи не завершені на всіх блоках будівлі. На блоках А, С, частково блоки Б і В виконана конструкція покрівлі не відповідає отриманій проектній документації. Верхнє гідроізоляційне покриття має численні пошкодження і руйнування (блок Г, частково блоки Б, В, Д. В) результаті чого сталося замокання покрівельного утеплювача. Виконавча документація відсутня. В результаті вищезазначеного покрівля не виконує гідроізолюючої функції і має численні протікання. Покрівля потребує практично повної заміни.

2. Світлопрозорий елементний фасад – роботи не завершені на всіх блоках будівлі. Виконавча документація відсутня. Змонтовані конструкції фасаду не відповідають проектній документації розділу «АР», та паспорту фасадів, а робочі кресленні на влаштування фасаду взагалі відсутні. До проведення обстеження було запрошено представників постачальника системи – Reynars.

За результатами демонтажу та детального аналізу однієї типової касети встановлено наступне:
- навісний кронштейн застосований із непроектної фасадної системи;
- не виконані фрезерування конструкцій та герметизація, що в процесі експлуатації може призвести до затікання;
- підрізка ущільнювача виконана в невідповідності до каталогу виробника, а зовнішній ущільнювач короткий та непроклеєний в кутах – необхідна заміна;
- в місцях установки емалітного скла відсутні вентиляційні отвори, тощо;
- фасадні конструкції виконані с численними порушеннями технології виробника, що унеможливлює будь які гарантії та відповідні експлуатаційні характеристики конструкцій.

Фасад має численні тріснуті і зруйновані склопакети. Вимагає детального перегляду всіх змонтованих конструкцій, заміни елементів кріплення, ущільнення та ін. з обов'язковим залученням компанії-виробника системи. Крім того в 2013 році внесено зміни до будівельних норм, щодо енергозбереження, що призводить до перерахунку елементів фасаду та приведення конструкції до актуальних вимог з енергозбереження.

В робочій документації по світлопрозорому елементному фасаду відсутні дані про теоретичний приведений опір теплопередачі. Необхідно залучити НДІБК для проведення натурних випробувань фрагменту фасаду на рахунок енергозбереження. За результатами випробувань будуть визначені подальші дії із фасадом (ремонт чи нове конструктивне рішення).

Конструкція фасаду потребує детального доведення до відповідності системі виробника, а саме поетапного демонтажу касет, обробки в заводських умовах, частковій заміні складових, заміні елементів кріплення та новому монтажу.

3. Вентильований фасад – роботи не завершені на всіх блоках будівлі, як вертикальні елементи так і парапетна частина, що призвело до замокання утеплювача парапетної частини по всьому периметру. Виконавча документація відсутня. Конструкції змонтовано з порушенням технології компанії-виробника. Кріплення направляючого профіля не відповідає рішенням каталогу компанії-виробника, а саме: значна частина кронштейнів жорстко закріплена до направляючого профілю. Таким чином, не вирішується компенсація лінійних температурних деформацій алюмінієвих профілів. Що в свою чергу призводить до викривлення профілів та деформації площини вентильованого фасаду.

Конструкція фасаду потребує детального доведення до відповідності системі виробника.

4. Внутрішні інженерні системи – виконані основні магістралі вентиляції, каналізації, електропостачання, димовидалення. Виконавча документація відсутня. Встановлені невідповідності до проекту та пошкодження в результаті атмосферних впливів зазначено в дефектних актах. Встановити відповідність змонтованих систем проекту неможливо в зв’язку з відсутністю повного комплекту проектної документації.

5. Приміщення лінійного прискорювача – в бетонних конструкціях, які мають виконувати захисні функції від проникнення радіаційного випромінювання зафіксовано дефекти допущені при бетонування, які сприяють проникненню випромінювання в сусідні приміщення. Виконавча документація з бетонних робіт відсутня. Спеціалізована організація виконує додаткові розрахунки із врахуванням наявних дефектів та розробку компенсуючих заходів з захисту конструкції.

6. За результатами проведеного обстеження цементно-піщаних стяжок підлог блоків А, Б, В, Д та С на позн. – 7.800, – 3.900 та 0,000 встановлено невідповідність фактично виконаної конструкції стяжок проектним рішенням (в окремих зонах відсутнє армування, або використана сітка з чарункою 165х165мм замість проектної 100х100мм, проведена заміна матеріалів, невитримані товщини шарів). Результати лабораторних випробувань зразків на міцність показали, що міцність на стиск знаходиться в межах 1,7 МПа – 17.63 МПа, що відповідає маркам за міцністю М10-М150 при вимогах проекту – М100 та М150. (Відповідно до вимог СНиП 2.03.13-88 «Полы» мінімальна марка по міцності має бути М150). В стяжках виявлено значну кількість тріщин, які поширюються на всю товщину стяжок. (Технічний звіт НВЦ «Київбудпроект»).

Даний перелік відображає тільки основні проблемні аспекти і не є вичерпним, оскільки робота з оцінки технічного стану будівлі ведеться і постійно виявляються нові дані, що потребують докладного аналізу проектної та виконавчої документації.

ІІІ. ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Проектна документація надана не в повному обсязі. Відсутній реєстр проектної документації. В отриманій документації відсутні листи загальних даних з переліком та назвою листів, внаслідок чого встановити наявність та комплектність кожного розділу неможливо.

Відсутні позначення ревізій листів в проекті, внаслідок чого визначити актуальність документації неможливо. Очевидна взаємна неузгодженість документації спеціалістами суміжних розділів.

Відсутні принципові, погоджені відповідними організаціями, розділи проектної документації, що є вихідними даними для проектування інженерних розділів, а саме протипожежна концепція будівлі, розділ «Архітектурні рішення» з вимогами до протипожежних відсіків, конструкцій, матеріалів, інженерних систем та обладнання.

Відсутній технологічний розділ проекту.

В ході розгляду існуючої проектної документації виявлені відхилення від нормативних документів. Виникає багато питань до самих технічних рішень, перевірити які неможливо внаслідок відсутності технічних завдань на проектування відповідних систем та розділів проекту.

Отримані розділи потребують перепроектування та взаємного узгодження між собою. Зауваження, невідповідності та пропозиції щодо коригування проектної документації надані замовнику. На листи генерального підрядника отримано відповідь замовника – виконувати роботи згідно проекту, оскільки чинним договором не передбачено розробка проектно-кошторисної документації. Виконання робіт згідно проекту в багатьох випадках фізично неможливо, в інших призведе до значних проблем в майбутній експлуатації.

ІV. ВИКОНАННЯ РОБІТ

Умовами договору передбачалось виконання обсягів робіт визначених тендерною документацією. Виконання інших робіт, не визначених тендерною документацією, але технічно необхідних не передбачалось. Однак виходячи з технічного стану об’єкту постала необхідність у виконанні непередбачених тендером робіт:
- демонтажні роботи (покрівля, повітроводи, стяжки, внутрішні гіпсокартонні перегородки);
- ремонт мережі тимчасового електропостачання будівлі;
- закриття контуру будівлі для продовження робіт в зимовий період;
- ізоляція блоку «Д» для виконання першочергових будівельних робіт;
- влаштування мережі тимчасового опалення в блоці Д та ін.

Виконання робіт визначених тендерною документацією стало можливим після виконання непередбачених робіт:
- влаштування покрівлі блок Г;
- робоче технологічне заземлення;
- монтаж вертикального транспорту;
- мережа дощової каналізації;
- влаштування підлог;
- вогнезахист перекриттів;
- влаштування паль огородження котловану підземного паркінгу.

Внаслідок пізнього початку робіт з незалежних від генерального підрядника причин, в 2015р. виконано незначний обсяг будівельно монтажних робіт.

Вартість виконаних будівельно-монтажних робіт в 2015р. складає – 6 458 556 грн з ПДВ.

Вартість матеріалів поставлених на об’єкт і переданих замовнику – 4 347 995,93 грн з ПДВ.

Вартість поставки обладнання до 29.07.2016р (проавансовано) – 37 839 092,24 грн з ПДВ.

Загальна вартість договору на 2015рік складає – 48 645 644,17 грн з ПДВ.

Замовником не прийнято придбані матеріали на суму близько 3.8 млн грн з ПДВ, оскільки вони не зазначені в тендері.

Згідно законодавства договір генерального підряду можливо подовжити до 31.03.2016р. на суму що складає 20% від договору за 2015 рік, тобто 48 645 644,17 х 20% = 9 729 128 грн з ПДВ.

V. ОБЛАДНАННЯ

Відповідно до умов Додаткової угоди №1 до договору генерального підряду №2015/1від 9 листопада 2015р. вартість обладнання складає 37 839 092,24 грн з ПДВ. Термін поставки обладнання не пізніше 29 липня 2016р.

Технічні показники обладнання визначаються проектною документацією, яка має бути розроблена, затверджена в установленому порядку та надана генеральному підряднику. На даний час проектна документація надана не в повному обсязі. Отримані проекти не оформлені належним чином, відсутні погодження замовника, а в окремих проектів і підписи розробників. Технічні спеціалісти генерального підрядника мають суттєві зауваження до отриманої документації, про що неодноразово інформували представників замовника.

Проектна документація потребує детального вивчення, аналізу та доопрацювання. Виходячи з цього закупка обладнання на даний час не може бути проведена.

У разі затягування процесу опрацювання проекту кошти отримані на закупку обладнання будуть повернені на рахунок замовника.

VI. ПРОПОЗИЦІЇ

1. Отримати, структурувати та систематизувати існуючі вихідні дані за якими розроблено проект, проектну та виконавчу документацію.

2. Провести всебічне обстеження технічного стану конструкцій будівлі за участі НДІБК. За результатами обстеження виконати усунення зафіксованих недоліків, (за необхідності демонтажні чи ремонтні роботи).

3. Визначити структуру управління проектом – службу замовника з зазначенням функціональних обов’язків та повноважень.

4. Визначити службу експлуатації – Головного лікаря, групу лікарів - головних спеціалістів за напрямами майбутньої лікарні, або відповідальних осіб з медичною освітою в службі замовника з повноваженнями затвердження технологічних рішень проекту.

5. Визначити Генерального проектувальника проекту. На даний момент незрозуміла наявність спеціалістів різних напрямків в ТОВ «УКРПРОФМЕД». Очевидно, що по основних розділах була, як мінімум, подвійна ротація головних спеціалістів.

6. Провести всебічний аналіз вихідних даних по проекту та технологічного розділу проекту на відповідність сучасним медичним технологіям та рівню медичного обладнання. При необхідності залучити зовнішнього експерта.

7. Систематизувати/ відкоригувати/ розробити технологічний розділ проекту з вимогами та технічними завданнями на суміжні розділи.

8. Систематизувати/ відкоригувати/ розробити та затвердити концепцію протипожежної безпеки та розділ «Архітектурні рішення» з вимогами до протипожежних відсіків, конструкцій, матеріалів, інженерних систем та обладнання. (Дані розділи проекту, що є вихідними даними для проектування інженерних систем).

9. Розробити та затвердити, враховуючи умови фінансування проекту та юридично – правові умови замовлення та виконання робіт, реальну черговість вводу об’єкту в експлуатацію. На основі черговості об’єкту розробити графіки коригування/ розробки проектної документації, графіки виконання будівельно – монтажних робіт, поставки обладнання та юридичних процедур.

10. Чітко визначити та документально затвердити порядок проведення тендерів, залучення постачальників та інших юридичних процедур.

Центр Прозорості Будівництва: звіт за результатами здійснення громадського контролю за будівництвом сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованної лікарні «Охматдит»